مدیران محترم دفاتر ICT روستایی چنانچه تمایل دارید گزارش خبری از فعالیت های خود در درگاه کانون به اشتراک بگذارید میتوانید از فرم ذیل استفاده نمایید. و پس از بررسی برای عموم قابل نمایش خواهد شد.

شما باید وارد شوید تا بتوایند خبری ارسال کنید