عمومی

پیگیری کانون کشوری جهت توسعه خدمات به روستاییان کشور

پیرو انتشار برگزاری مجمع عمومی موسس طی سال ۹۵ و انتشار نتیجه این انتخابات توسط روزنامه رسمی تشکل غیر انتفاعی کانون انجمن های صنفی دفاتر ICT روستایی کشور که از مجموعه بخش خصوصی بوده با هدف جذب دستگاه های خدمت دهنده دولتی و خصوصی جهت ارایه خدمات خود به روستاییان از طریق دفاتر ICT روستایی تاسیس گردید.

از طرفی در پایان سال ۹۵ و آماده سازی قانون برنامه ششم توسعه یکی از ماده های قانونی آن در حوزه تاسیس دفاتر ICT روستایی کشور بوده که از سال ۹۶ می بایست تعداد ۲ هزار دفتر ICT روستایی با کمک بخش خصوصی ایجاد شود که متاسفانه سال ۹۶ پایان یافت و حتی ۲۰۰ دفتر ICT روستایی هم ایجاد نشد.

این تشکل صنفی به عنوان یک بخش خصوصی در کنار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمام تلاش خود را بکار بسته که تا پایان سال جاری روستاهایی که شرایط لازم جهت تاسیس دفاتر ICT روستایی را دارند معرفی نموده تا اقدامات بعدی جهت توسعه خدمات به این روستاها صورت گیرد.

بند خ ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه:

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران  مکلفند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی در چهارچوب وظایف قانونی خود اقدام نمایند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، تمهیدات لازم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد سالانه حداقل دو هزار دفتر روستایی به عمل آورند.

بند پ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه:

دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام کنند. دستگاههای اجرائی میتوانند به منظور الکترونیکی کردن فرآیندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصی استفاده نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت اطلاعات الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است هر ششماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند

دیدگاهتان را بنویسید